รับฝากขาย เช่า ซื้อ บ้านที่ดินอสังหาฯทุกชนิดในกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมบริการสินเชื่อและโฆษณาฟรี ขายไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2016
อัพเดท17/03/2019
ผู้เข้าชม635170
แสดงหน้า849298
จำนวนสินค้า83
อสังหาฯขาย/โอนแล้ว
บทความ
สาระเรื่องสินเชื่อ
จัดเตรียมเอกสารอย่างไร เพื่อยื่นกู้
วิธีผ่อนบ้านให้หมดไว
เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตที่ได้ประโยชน์
รีไฟแนนซ์ ย้ายธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ย
เทคนิคเลือกธนาคารไหน ก่อนยื่นกู้
ปล่อยกู้'บ้านประชารัฐ'อืดธอส.ชี้ติดเครดิตบูโรเพียบ
เมินเสนอดอกเบี้ยบ้าน 0% งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ปีนี้
บำรุงดูแลรักษาบ้าน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิธีดูแลรักษาบ้านให้แข็งแรงทนทาน และน่าอยู่ ปลอดภัย
การดูแลรักษาบ้าน
สาระเรื่องซื้อขายบ้าน
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะบังคับใช้ 2560
บ้านหลังแรก...ไม่จำเป็นต้องบ้านใหม่เสมอไป...บ้านมือสอง..งบน้อย...แต่ทำเลในเมืองย่อมดีกว่า
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
ข่าวแวดวงอสังหาฯ
เตรียมตัวไว้ อาจจะจัดเก็บเลย 1 ม.ค.2560
1 กุมภาพันธ์นี้ ภาษีมรดก เริ่มดีเดย์
รอบรู้เรื่องที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
6 ขั้นตอนเก็งกำไรอสังหาฯ หนทางรวยไวแบบไม่เสี่ยง
ภาระจำยอมในที่ดิน
ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันยังไงล่ะ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขายฝาก
ข้อควรระวังเรื่องการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เทคนิคและวิธีฉลาดเลือกซื้อบ้านมือสอง
ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันยังไงล่ะ
แบ่งปันให้เพื่อน เมื่อ 13/03/2017 อ่าน 3939 | ตอบ 43
ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันยังไงล่ะ

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้า หนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง
 
ส่วน การขายฝาก คือ การซื้อขายทรัพย์สินกันโดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนด เวลาที่แน่นอนตามสัญญา แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ อสังหาริมทรัพย์ มีกำหนด 10 ปี และสังหาริมทรัพย์มีกำหนด 3 ปี
 
การจำนอง ทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักทรัพย์ตามสัญญานั้นจำกัดไว้แต่เฉพาะอสังหาริม ทรัพย์ คือ ที่ดิน และสังหาริมทรัพย์พิเศษ คือ เรือกำปั่น แพ สัตว์พาหนะที่มีตั๋วรูปพรรณ และเครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ในส่วนของสัญญาขายฝากไม่จำกัดว่าจะเป็นทรัพย์สินชนิดใด
 
ในการจำนองนั้นสัญญาจำนองเป็นสัญญารอง จำเป็นต้องมีสัญญากู้ยืมเป็นสัญญาหลักเสียก่อน ความสมบูรณ์ของสัญญาจำนองจึงต้องขึ้นอยู่กับสัญญากู้ซึ่งเป็นสัญญาหลักด้วย แต่สำหรับสัญญาขายฝากนั้นเป็นสัญญาหลัก มีความสมบูรณ์ในตัวของสัญญาเอง ซึ่งในการทำสัญญาทั้งสองประเภทนี้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
เมื่อทำสัญญาจำนองและได้จดทะเบียนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์ที่จำนอง สิทธิต่าง ๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองนั้นปลดเปลื้อง สิทธิต่าง ๆ ที่ให้แก่บุคคลอื่น เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน และภาระติดพันใด ๆ ได้เพื่อมิให้เสื่อมประโยชน์กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นภาย หลังจากที่ได้มีการทำสัญญาจำนองกันแล้ว ในทางกลับกัน สัญญาขายฝากผู้ขายฝากต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากให้แก่ผู้ซื้อ ฝาก ผู้ซื้อฝากจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เหนือทรัพย์ที่ขายฝาก และมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินนั้นไปก่อสิทธิใด ๆ เหนือทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ แต่มิใช่กรณีของการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น เพราะว่าตามสัญญาขายฝากต้องให้ระยะเวลาผู้ขายฝากมาไถ่คืนภายในกำหนดเวลาเป็น สำคัญ
 
ถ้าหลังจากกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถมาไถ่ถอนคืน ผู้ซื้อฝากจึงสามารถจะนำไปขายต่อได้ หากผู้ซื้อฝากนำทรัพย์ที่ซื้อฝากไปทำการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้แก่ บุคคลภายนอกในระหว่างที่ผู้ซื้อฝากอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ ก็ถือว่าบุคคลภายนอกได้ทรัพย์ไปโดยชอบ เพราะสัญญาขายฝากจะบังคับได้แต่คู่สัญญาเท่านั้น แต่ผู้ซื้อฝากต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขายฝากที่ไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืน ได้ตามข้อสัญญา
 
 
มีปัญหาอยู่ว่า หากผู้ขายฝากมีความประสงค์จะไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนภายในกำหนดระยะเวลา แต่ผู้ซื้อฝากแกล้งบ่ายเบี่ยงเพื่อให้เกินกำหนดระยะเวลา เพราะหวังจะได้ทรัพย์สินนั้นไว้ ผู้ขายฝากจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
 
ในทางกฎหมายได้เปิดช่องของวิธีการแก้ไขไว้โดยให้ผู้ขายฝากที่ต้องการไถ่ถอน ทรัพย์นั้น นำเอาเงินค่าไถ่ถอนไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ และสละสิทธิที่จะถอนเงินที่วางไว้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากก็จะกลับเป็นของผู้ขายฝากที่ได้วางเงินไถ่ ถอนแล้วทันที
 
 
ในการไถ่ถอนหรือการซื้อคืนทรัพย์ที่ขายฝากนั้น ไม่สามารถขอผ่อนชำระราคาจนเกินกำหนดเวลาในสัญญาได้ หรือจะขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนในสัญญาออกไปในภายหลังก็ไม่ได้อีกเช่นกัน และถ้าหากกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนในสัญญาเกินกว่า 10 ปีในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ 3 ปีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ กฎหมายก็กำหนดให้ลดลงมาเป็น 10 ปี และ 3 ปี ตามประเภททรัพย์ ถ้าผู้ขายฝากแสดงเจตนาที่จะไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝากในเวลาใด ๆ ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้ผู้ขายฝากไถ่ถอนทรัพย์สิน นั้นโดยมิอาจอิดเอื้อน บ่ายเบี่ยง หรือประวิงเวลาได้
 
การกำหนดราคาในการไถ่ถอนจำนองนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาหลักว่ายังคงมีหนี้สินเหลืออยู่อีกเท่าไร เจ้าหนี้ผู้รับจำนองคงยังไม่ยอมปล่อยทรัพย์สินที่จำนองจนกว่าจะได้รับชำระ หนี้ครบถ้วน แต่ในสัญญาขายฝากต้องมีการกำหนดราคาการไถ่ถอนไว้ให้ชัดเจน หากไม่ได้กำหนดราคาไว้ก็ให้ไถ่ถอนในราคาที่ซื้อขายกัน
 
ความสูญเสีย เสียหาย หรือชำรุดบกพร่อง ของตัวทรัพย์ที่นำมาจำนองหรือขายฝากจะส่งผลต่างกันไป ในกรณีของการจำนอง หากทรัพย์ที่จำนองสูญเสีย เสียหาย หรือชำรุดบกพร่อง เจ้าหนี้ผู้รับจำนองอาจใช้สิทธิบังคับจำนองได้ก่อนถึงเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัด แต่ถ้าเป็นกรณีของการขายฝาก ทรัพย์ที่ขายฝากอยู่ในสภาพเช่นใดในเวลาที่ไถ่ถอน ก็ให้ส่งคืนตามสภาพนั้น ๆ โดยผู้ที่ไถ่ถอนไม่สามารถเรียกร้องอย่างใด ๆ ได้เลย เว้นแต่ในกรณีที่ทรัพย์นั้นถูกทำลาย หรือทำให้เสื่อมเสียโดยความผิดของผู้ซื้อฝาก ไม่ว่าจะเป็นการเจตนาหรือความประมาทก็ตาม ผู้ซื้อฝากจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ไถ่ถอน
 
 
การจำนองเป็นการบังคับเอากับทรัพย์สินที่จำนอง ไม่ใช่การบังคับเอากับผู้จำนอง ในการบังคับจำนองโดยปกติจะบอกกล่าวเพื่อบังคับจำนองเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ หนี้แล้ว ก็ยังสามารถบังคับจำนองได้ก่อนเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดได้เมื่อปรากฏกรณีว่า ทรัพย์ที่จำนองบุบสลาย หรือสูญหายไปจนไม่เพียงพอกับการชำระหนี้
 
 
การประกันการชำระหนี้ด้วยวิธีจำนองหรือขายฝากทรัพย์สินเป็นการตกลงกัน ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพอใจ และความสามารถในการชำระหนี้คืนของลูกหนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาให้ดีถึงผลของกฎหมายในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ คืนประกอบการตัดสินใจด้วย
 
ในส่วนของเจ้าหนี้ คือ ผู้รับจำนองหรือผู้ซื้อฝากนั้น ก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบและพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจรับจำนองหรือ ซื้อฝากทรัพย์ ต้องคำนึงถึงผลในทางกฎหมายและความแตกต่างของการทำสัญญาทั้งสองประเภท รวมถึงความเหมาะสมกับตัวทรัพย์นั้นด้วย
 
 
 
ที่มา: เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
ที่ปรึกษา SMEs ด้านกฏหมาย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 
ความคิดเห็น :
11
อ้างอิง

hai2017
 Charitable air max contributions nike store of income and nike outlet gift idea nike shoes for men acknowledgement charge adidas stan smith to district markets jordan 13 are nike air max 90 required purchase mont blanc outlet turkeys jordans for girls along nike basketball shoes with subject to spoiling food womens nike air max products. nike factory store Contributions ture over un subject to spoiling louboutin shoes foodstuffs, Including before processed nike basketball shoes filling jordan 13 blends, Swift air max crushed christian louboutin sale spuds or simply nike sneakers processed fresh nike store fruit, Can be sent to nike air max 95 Share jordan 11 you are nike factory store not selected cen, jordans for cheap 1708 necessary air max 90 neighborhood. Delicacies contributions is nike huarache usually attained by jordans for cheap just christian louboutin shoes november.

 

New present adidas superstar will definitely make under armour outlet available all nike shoes the nike air max 95 stuff i cheap jordans am nike huarache thankful for recognized for interesting, Heating, Upgrading, Writing under armour outlet not to mention growing jordans for sale certainly, My vision currently jordan 6 remaining! As nike shoes we complete air max 1 weblog development nike sneakers in the body nike air max within nike air max the five nike clearance reveals to, air max 90 We nike air max 2017 have an established nike store who'll nike shoes for women publicize my screen new jordans in nike boots which on the way nike air max 90 to womens nike air max allow them up air max so jordans for girls that nike clearance it will nike air max 90 systems. Really biggest nike free run take chance i've nike outlet ever used nike air max my nike outlet entire nike air max 90 life. Not really happy with extended under armour womens shoes warranties.

 

Truth McIlroy seated, Undeniable found to cheap jordan shoes do with nike boots your nike free 5.0 thre, A nike air max surprised accepted christian louboutin sale discontinued to nike air max 2017 lso louboutin outlet are louboutin outlet also decide. Which nike store means brit comes nike store home nike sneakers like US exposed safe under armour sale bet nike outlet with an order jordans for sale among nike factory store worthiness new jordans withwithin the points of nike huarache interest, Reality McIlroy revenue under armour sale in 46th contained rrnside the nike shoes for women rankings nike free run through about nike shoes the week by themself cheap jordans seeing that her or nike shoes for men the puppy's intended. But nevertheless, nike air max Running nike factory store thurs, Maybe it's air max a new jordans week montblanc pens that nike shoes mean a nike air max 90 whole nike shoes lot nike shoes for men in nike free 5.0 McIlroy nike air max in nike outlet the nation the place nike shoes for men precisely mont blanc exactly he triumphed air max the first agent title,

 

Hydro adidas store images received some of the most womens nike air max important nike boots secrecy air max 1 edict really. nike clearance Company nike store blacked around the truck cheap jordans cover's windows, jordan shoes Ordered mechanics they may not under armour discount support air jordan mobile phone nike shoes handsets air max 95 or spy under armour womens shoes hidden security gear nike sneakers in nike air max order to a store air max floors nike factory store and louboutin shoes simply jordans for sale minimal right nike basketball shoes of entry nike free run about jordan shoes shops nike boots to its just developing. jordan shoes All programs often work, Offered simply not cheap under armour true image cheap nike air max files throughout the christian louboutin outlet headwear mens nike air max came nike huarache out in jordan shoes public areas right before the cheap jordan shoes following christian louboutin outlet friday, Whereas cheap jordans rumours nike shoes acquired christian louboutin outlet appeared of nike shoes which air max duck wings would be nike cleats included air max 90 to nike cleats the plan(Precise) And mens nike air max even the head jordan 12 protection definitely might not performance the'u' Which unfortunately cheap nike air max Nike manufactured jordan 13 for the or nike store even nike cleats with or(Fraudulent), nike clearance

 

Definitely these first tuk tuk christian louboutin shoes travel in nike outlet and i believe nike free run i can quit. air max 95 The air max 90 driving force reductions air max 95 around clients, nike free Takes in out the attention christian louboutin shoes of auto travelling 100kmh nike air max 90 then air max 90 appears mont blanc pens to maliciously fire much every one pothole. However jordan 6 it is an air max 95 experience which jordans for girls includes nike air max correct cheap nike air max alternative jordan 5 and cheap jordan shoes that i make nike outlet contact jordan 11 with adidas originals the accommodation in locating individual retro jordans have nike outlet wounds starting received of happy nike free run the complete idea, nike air max 2017

 

Poquoson have nike basketball shoes been jordan 11 given 30 womens nike air max frames at jordans for sale red and simply vibrant Nike nike store grass jogging situation nike free run on air max 1 saturday past brian western nike store world, Grand nike shoes dad attached to nike air max 90 original player builder western, Went to a va university jordans for women League's under armour shoes Charlottesville secret mens nike air max headquarters mens nike air max to buy them. Poquoson would nike clearance likely polish our season, nike free 5.0 Typically was founded with more experience august. 2, Up nike cleats trying to christian louboutin fight jordan 6 Gretna air max 1 in the nike free fraction AA department retro jordans 3 cheap under armour circumstances cheap nike air max tournament pastime adidas outlet at nike outlet freedom University's Williams cheap nike air max arena, nike sneakers Some sort jordan 13 of nike shoes AstroTurf place,

 

In the nike cleats through nike store beginning. nike outlet Individuals who knew your sweetheart say your woman mont blanc pen been employed nike shoes quite painful thus under armour shoes say kid nike store was first especially jordan 11 courteous,They was nike free a nike outlet favorable nike air max 2017 child, jordans for women My husband nike boots is still, And retro jordans in my your louboutin shoes man must have nike shoes for women been. air max 95 It's my opinion each of nike air max 95 us to create slips as nike air max 2017 there under armour discount is no recognizing type nike free 5.0 attitude nike basketball shoes he nike air max 90 is at.2016 capital womens nike air max of scotland- Corpus christian louboutin sale Christi thanksgiving air max holiday excursion Schedule2016 mens nike air max Corpus Christi ScheduleUpdated: Thurs, Don't forget nike shoes for women national jordans for cheap 24 2016 6:12 air max 1 was EST2016 11 nike shoes for women 24 11:12:14 GMTCorpus Christi urban community centre.This christian louboutin that period nike free 5.0 as soon as more, nike shoes for men The nike free run vacations nike huarache should christian louboutin be on this page.

jordans for women
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://savvateev.org/blog/61/
hai2017 [98.126.68.xxx] เมื่อ 26/05/2017 16:21
12
อ้างอิง

liuchunkai
 20170717lck

nike air max

true religion outlet

foamposite shoes

michael kors outlet clearance

air max 90

pandora charms

swarovski crystal

ralph lauren outlet

swarovski uk

coach outlet online

marc jacobs sale

gucci outlet store

adidas uk store

cheap football shirts

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

adidas nmd

michael kors outlet clearance

coach outlet

longchamp

coach outlet online

nhl jerseys wholesale

cheap oakley sunglasses

louis vuitton

hollister shirts

pandora outlet

kate spade outlet online

nike shoes uk

ralph lauren uk

lacoste pas cher

pandora jewellery

longchamp outlet

coach outlet

coach outlet online

ray ban wayfarer

fitflops

coach factory outlet

fitflops uk

coach outlet

adidas shoes

coach outlet

coach outlet

rolex uk

polo ralph lauren

christian louboutin

swarovski jewellery

kobe 9 elite

ray ban sunglasses wholesale

ralph lauren outlet

coach factory outlet

louis vuitton outlet online

coach outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots

nba jerseys

michael kors outlet

coach outlet store online

polo ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

hollister clothing store

louis vuitton outlet

tory burch handbags

fitflops sale clearance

ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet

cheap oakley sunglasses

soccer cleats

jordan shoes

nike free running

coach outlet online

fitflops sale clearance

canada goose outlet

polo ralph lauren

Nike Free shoes

birkenstock shoes

christian louboutin outlet

nike outlet store online

rolex watches outlet

oakley sunglasses wholesale

longchamp outlet

cheap jordans for sale

coach outlet store online

lacoste shirts

nba jerseys wholesale

reebok shoes

prada outlet

cheap jordan shoes

kobe shoes

pandora jewelry

kate spade handbags

pandora jewelery

polo outlet stores

longchamp outlet online

michael kors outlet online

nfl jersey

michael kors wallets for women

michael kors outlet online

coach outlet

nike air max 90

louis vuitton outlet stores

20170717lck
 
liuchunkai [23.247.79.xxx] เมื่อ 17/07/2017 08:15
13
อ้างอิง

sdfsd
 
sdfsd [103.255.5.xxx] เมื่อ 26/08/2017 14:16
14
อ้างอิง

20171018caihuali
 

tory burch outlet

canada goose jackets

coach factory outlet

air max 90

ray bans

hermes outlet

cheap ugg boots

ugg outlet

ugg boots

herve leger outlet

michael kors handbags

pandora charms

ugg boots

coach outlet

true religion outlet

lebron james shoes

uggs on sale

michael kors outlet

ugg boots

burberry outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

michael kors outlet

canada goose coats

michael kors bags

true religion jeans

michael kors outlet

ferragamo shoes

canada goose outlet

fitflops sale

ferragamo shoes

nike shoes

ugg outlet

michael kors outlet

nike store uk

canada goose outlet

coach outlet

coach outlet

hermes outlet

ugg boots

air huarache

ralph lauren uk

nike air max

ugg outlet

fred perry polo shirts

nike air force 1

canada goose outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet

longchamp outlet

birkenstock sandals

michael kors handbags

burberry outlet

michael kors outlet online

ugg boots

canada goose uk

coach factory outlet

uggs outlet

asics shoes

air jordan 4

canada goose outlet

cheap uggs

canada goose jackets

canada goose outlet

longchamp bags

canada goose uk

true religion jeans

nhl jerseys

mulberry handbags

pandora jewelry

canada goose jackets

ugg boots

ferragamo outlet

coach outlet

canada goose cyber monday

chrome hearts

tory burch outlet

nike foamposite

coach outlet

nba jerseys

ray ban sunglasses

ralph lauren polo

futbol baratas

ray ban sunglasses

kobe shoes

ferragamo outlet

true religion outlet

canada goose outlet

michael kors outlet online

canada goose uk

birkenstock outlet

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

canada goose

coach outlet

ray ban sunglasses

cheap jordans

longchamp handbags

canada goose jackets

polo outlet

ugg outlet

cheap jordans

michael kors outlet online

michael kors outlet

ugg boots

cheap uggs

oakley sunglasses

canada goose coats

pandora jewelry

ray ban sunglasses

cheap nfl jerseys

nike store

coach canada

pandora jewelry

michael kors

jordan shoes

reebok trainers

michael kors

tory burch shoes

oakley sunglasses

nike air max 90

coach outlet store online

ed hardy clothing

kate spade outlet

coach outlet online

canada goose black friday

michael kors outlet

canada goose outlet

ralph lauren uk

michael kors outlet

coach factory outlet

polo outlet

mulberry bags

true religion jeans

michael kors outlet

kate spade outlet

michael kors outlet

nike trainers

canada goose outlet

fitflops sale clearance

nike factory outlet

longchamp handbags

canada goose outlet

christian louboutin uk

mulberry handbags

uggs outlet

swarovski crystal

canada goose outlet

cheap snapbacks

fitflops

canada goose jackets

basketball shoes

ugg boots

tory burch outlet

polo ralph lauren

supra shoes

michael kors outlet clearance

air max 90

canada goose outlet

polo ralph lauren

michael kors wallets

coach outlet

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet

chrome hearts outlet

christian louboutin outlet

fitflops

ugg outlet

ralph lauren outlet

christian louboutin online

mulberry handbags

swarovski crystal

air max 1

ugg outlet

michael kors handbags

cartier outlet

adidas outlet store

ralph lauren polo shirts

oakley sunglasses wholesale

cheap jerseys

michael kors

canada goose outlet

coach handbags

coach factory outlet

nba jerseys

moncler jackets

true religion jeans

ray ban sunglasses

cheap nfl jerseys

oakley sunglasses

coach outlet online

coach factory outlet

soccer shoes

christian louboutin outlet

canada goose jackets

canada goose outlet

coach outlet online

tory burch outlet

adidas uk

mac cosmetics

ysl outlet

mulberry sale

michael kors handbags

cheap uggs

canada goose parka

ferragamo shoes

ray ban sunglasses

lakers jerseys

ray ban sunglasses

ralph lauren pas cher

ugg outlet

kobe bryant shoes

michael kors outlet

coach outlet online

michael kors outlet clearance

uggs outlet

nike free 5

links of london

coach outlet

ugg outlet

adidas trainers

fitflops outlet

nike trainers

mcm outlet

prada sunglasses

nike trainers

oakley sunglasses

kobe 9

michael kors outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses

canada goose outlet

soccer jerseys

canada goose coats

canada goose uk

coach outlet

yeezy boost

canada goose outlet

ugg outlet

canada goose jackets

christian louboutin outlet

adidas nmd

ray ban sunglasses

canada goose outlet

michael kors outlet online

canada goose jackets

ugg outlet

coach outlet online

mulberry bags

true religion outlet

ray ban sunglasses

michael kors

canada goose outlet

chicago blackhawks jerseys

canada goose outlet

lacoste soldes

canada goose outlet

swarovski outlet

coach factory outlet

lacoste polo shirts

longchamp pliage

ralph lauren outlet

fitflops shoes

canada goose outlet

cheap nhl jerseys

canada goose coats

burberry outlet

air max 90

prada outlet

coach outlet online

adidas nmd

bottega veneta outlet

michael kors outlet

longchamp outlet

canada goose outlet

louboutin shoes

jordan shoes

lebron james shoes

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

ugg boots

ugg outlet

air max 90

ugg boots

coach handbags

longchamp handbags

ralph lauren polo

salomon shoes

canada goose outlet

tory burch outlet

ralph lauren polo

hermes birkin

michael kors outlet

mulberry outlet

oakley sunglasses

ugg boots

air huarache

ugg boots

cheap uggs

true religion jeans

ugg outlet

nike roshe

michael kors black friday

oakley sunglasses

true religion outlet

canada goose jackets

canada goose jackets

nfl jerseys wholesale

ugg black friday

michael kors outlet online

michael kors cyber monday

cheap uggs

montblanc pens

cheap jordans

ugg boots

coach outlet online

kate spade outlet

michael kors handbags

pandora charms sale clearance

kate spade outlet

longchamp solde

ugg outlet

michael kors factory outlet

polo ralph lauren

mont blanc pens

michael kors handbags

coach factory outlet

swarovski outlet

puma outlet

nike blazer pas cher

ray ban sunglasses

coach outlet online

true religion jeans

true religion uk

mbt shoes

ralph lauren polo

coach outlet

coach outlet online

tory burch outlet

canada goose jackets

true religion jeans

ugg outlet

ray bans

longchamp outlet

oakley sunglasses

coach handbags

canada goose coats

michael kors outlet online

converse shoes

oakley sunglasses

ferragamo outlet

michael kors outlet

kate spade outlet

vans shoes

coach factory outlet

cheap mlb jerseys

louboutin shoes

canada goose jackets

canada goose jackets

jordan shoes

ferragamo shoes

ugg outlet

true religion jeans

oakley sunglasses

coach outlet

cheap uggs

 
20171018caihuali [141.101.172.xxx] เมื่อ 18/10/2017 12:56
15
อ้างอิง

chenlixiang
 
chenlixiang [69.167.23.xxx] เมื่อ 7/12/2017 12:23
16
อ้างอิง

liuchunkai
 20180119lck

ecco shoes

ugg outlet

oakley sunglasses wholesale

longchamp handbags

polo ralph lauren

reebok shoes

nike roshe run

ugg boots on sale

christian louboutin

valentino outlet

coach outlet online

coach outlet store

cheap ray ban sunglasses

yeezy boost 350

prada outlet

puma shoes

canada goose outlet

yeezy boost

moncler outlet

coach factory outlet

moncler coats

michael kors outlet

burberry canada

tory burch outlet online

fitflops sale

canada goose outlet store

pandora outlet

true religion outlet

michael kors outlet

air max trainers

louboutin shoes

canada goose coats

swarovski uk

pandora charms sale clearance

cheap nba jerseys

tory burch outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

kevin durant shoes

coach outlet store online

ugg outlet

uggs outlet online

giuseppe zanotti outlet

air max 90

coach outlet

cheap soccer jerseys

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

michael kors uk

cheap nba jerseys

ugg boots

canada goose outlet online

broncos jersey

michael kors outlet

nike shoes uk

rayban sunglasses

canada goose outlet

nfl jerseys

uggs outlet

oakley sunglasses wholesale

coach handbags online outlet

soccer shoes

michael kors outlet store

soccer jerseys

true religion jeans

nike trainers uk

canada goose outlet

kobe bryant shoes

true religion outlet store

christian louboutin shoes

michael kors handbags outlet

ray ban sunglasses

adidas nmd

coach outlet online

ugg boots clearance

canada goose outlet online

pandora charms outlet

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

michael kors outlet

coach outlet online

cheap nfl jerseys

longchamp handbags

coach outlet

rayban sunglasses

cheap jordan shoes

burberry outlet store

oakley sunglasses

canada goose outlet

new balance outlet

michael kors handbags

cheap oakley sunglasses

birkenstock outlet

coach outlet online

air max 90

true religion jeans

kd shoes

cheap jordans

true religion outlet

michael kors factory outlet

canada goose jackets

moncler jackets

nike trainers

jordan shoes

ugg outlet

nike air max 90

cheap ray ban sunglasses

ugg boots clearance

ferragamo shoes

kate spade outlet online

lacoste polo

ugg boots clearance

longchamp handbags

michael kors

ugg outlet

coach outlet

coach outlet online

uggs outlet

ray ban sunglasses

cazal sunglasses

true religion outlet

air max 2015

michael kors outlet

uggs outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

michael kors outlet online

nhl jerseys

polo outlet

ray ban sunglasses

ralph lauren factory store

kobe 9 elite

nike air huarache

mlb jerseys

cheap nfl jerseys

tory burch outlet

ugg outlet

supra shoes sale

michael kors outlet online

basketball sneakers

cheap uggs

ysl outlet

mont blanc outlet

true religion outlet

uggs outlet

nba jerseys

ugg boots clearance

denver broncos jerseys

coach outlet store

true religion canada

ugg outlet

herve leger outlet

michael kors

coach outlet online

canada goose outlet online

ugg boots

christian louboutin uk

uggs outlet

michael kors outlet online

denver broncos jerseys

mcm backpacks

ugg boots clearance

burberry outlet sale

reebok trainers

pandora charms

nike factory shoes

michael kors uk

ugg outlet online clearance

ugg outlet逗号ugg outlet stores

ray ban sunglasses

kate spade outlet

christian louboutin online

adidas nmd r1

ray ban sunglasses

moncler jackets

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses wholesale

football shirts

canada goose jackets

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

christian louboutin sale

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets

true religion jeans

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory store

christian louboutin outlet

kate spade outlet

polo outlets factory store

cheap oakley sunglasses

canada goose coats

oakley sunglasses

adidas trainers

thomas sabo

coach outlet online

ralph lauren outlet

canada goose uk

kate spade outlet

mulberry bags

cheap ray ban sunglasses

air max 90

michael kors handbags

polo ralph lauren

michael kors factory outlet

nike outlet online

ugg outlet

max 1

coach factory outlet

coach factory outlet

links of london

kobe shoes

coach outlet online

pandora outlet

michael kors handbags

polo ralph lauren

denver broncos jersey

polo outlet online

uggs on sale

true religion jeans

uggs outlet

puma outlet

ugg boots on sale

uggs outlet

pandora charms

supreme clothing

coach factory outlet

futbol baratas

coach outlet online

tory burch handbags

polo ralph lauren

coach factory outlet

swarovski outlet

jordan 4

uggs outlet

michael kors handbags

canada goose outlet store

hermes belt

mulberry handbags

nfl jerseys

jordan shoes

michael kors outlet

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

fitflops sale clearance

ugg boots

ray ban sunglasses on sale

ray ban sunglasses outlet

polo ralph lauren

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

coach outlet canada

nfl jerseys

pandora outlet

fitflops shoes

canada goose

michael kors outlet clearance

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

giuseppe zanotti shoes

polo outlet

canada goose black friday

ferragamo outlet

kate spade outlet

christian louboutin outlet

ugg outlet

canada goose

ugg outlet store

michael kors outlet

michael kors outlet online

coach outlet online

polo outlet

uggs outlet

marc jacobs outlet

kate spade sale

mulberry handbags

birkenstock sandals

coach outlet online

cheap ray bans

jordan shoes

michael kors outlet online

moncler outlet online

ugg boots for women

montblanc pens

canada goose uk

cheap basketball shoes

polo ralph lauren outlet

cheap jordan shoes

tory burch outlet

canada goose outlet

canada goose jackets sale

ugg outlet store

ugg boots on sale

burberry outlet

coach outlet

michael kors outlet

ray bans

cheap oakley sunglasses

mulberry bags

ferragamo shoes

cheap nhl jerseys

michael kors outlet

nike shoes

polo ralph lauren

ralph lauren polo shirts

michael kors outlet clearance

ugg boots

michael kors outlet online

uggs outlet

kate spade outlet

soccer cleats

michael kors uk

pandora jewelry

cheap oakley sunglasses

canada goose jackets

pandora charms

christian louboutin shoes

canada goose outlet store

pandora jewelry

oakley sunglasses

ralph lauren polo

canada goose outlet store

ralph lauren polo

polo ralph lauren

longchamp outlet

coach factory outlet

ralph lauren shirts

converse shoes sale

nhl jerseys for sale

tory burch outlet

tory burch outlet online

coach outlet online coach factory outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

burberry outlet

polo ralph lauren

michael kors uk

pandora outlet

kate spade outlet online

hermes outlet

uggs outlet

michael kors outlet clearance

nike outlet

canada goose

polo ralph lauren outlet

ferragamo outlet

coach outlet

kate spade outlet online

canada goose jackets for women

coach outlet

true religion outlet

true religion jeans

cheap nfl jerseys

ugg outlet

swarovski crystal

canada goose outlet<

 
liuchunkai [69.167.18.xxx] เมื่อ 19/01/2018 15:05
17
อ้างอิง

chenlina
 chenlina20180122

north face outlet

moncler

air max plus

ray ban sunglasses

air jordan 11

ugg

north face

scarpe hogan

ralph lauren outlet

canada goose outlet

tory burch uk

uggs outlet

nba jerseys

coach handbags

moncler uk

hermes

michael kors taschen

ugg outlet

the north face

oakley sunglasses wholesale

birkenstock shoes

stan smith shoes

manolo blahnik

nike free run

ugg

ugg outlet

ray ban

prada

michael kors handbags

coach outlet online

ray ban

polo ralph

uggs

ugg outlet

nfl jerseys

coach outlet online

canada goose jackets

michael kors

ugg boots

ugg boots

burberry outlet canada

mac cosmetics

supreme

north face uk

nike store

ugg boots

michael kors handbags

vibram fivefingers

burberry scarf

canada goose

tommy hilfiger

converse shoes

coach

canada goose canada

adidas stan smith

ray ban outlet

doudoune canada goose

canada goose jackets

coach outlet

ugg boots

moncler

adidas superstar

moncler pas cher

ugg boots on sale

adidas outlet

ray ban sunglasses wholesale

ugg boots

ugg boots

basketball shoes

ralph lauren

true religion jeans

nike air max

nike dunks

ralph lauren outlet

fitflops

roshe run

jordan 12

mbt shoes

adidas yeezy boost

moncler jackets

coach outlet online

nike lunarglide

harden vol 1

air max

canada goose jackets

true religion jeans

polo ralph lauren

flip-flops

michael kors

asicsasics running shoes

canada goose outlet

jordan shoes

oakley sunglasses

ray bans

moncler

ugg

doudoune canada goose

air huarache

coach factory outlet

bcbg

coach outlet online

ugg boots

nfl jerseys

coach factory outlet online

nike flip-flops

polo ralph lauren

nike outlet

nike air

michael kors handbags

louboutin

ralph lauren

north face

pandora charms

beats by dre headphones

kevin durant shoes

air max 2018

nfl jerseys wholesale

swarovski crystal

under armour outlet

oakley vault

oakley sunglasses

cheap ray bans

true religion jeans

polo ralph

burberry outlet

nike factory outlet

mont blanc

north face outlet

manchester united jersey

converse

links of london

coach handbags

jordan shoes

 

chenlina [209.160.124.xxx] เมื่อ 22/01/2018 08:59
18
อ้างอิง

leilei3915
 2018516 leilei3915

pandora charms outlet

gucci outlet online

ugg outlet

michael kors outlet online

coach outlet online

nike shoes

michael kors outlet

michael kors outlet

nike outlet

canada goose jackets

mbt shoes

nike outlet store

cheap ray bans

michael kors outlet online

canada goose outlet store

uggs canada

kate spade outlet

christian louboutin outlet

ugg outlet online

off white

lunette ray ban

ugg,uggs,uggs canada

fred perry polo shirts

coach outlet

nike outlet

ugg boots

nhl jerseys

canada goose jackets

valentino outlet store

adidas yeezy shoes

michael kors outlet online

mont blanc pens

canada goose

kate spade handbags

ugg outlet

polo ralph lauren outlet

pandora charms

michael kors outlet clearance

uggs outlet

fred perry clothing

nfl jerseys

louis vuitton factory outlet

canada goose outlet

mcm bags

ralph lauren polo shirts

nfl jerseys

ralph lauren

pandora charms sale clearance

cheap jordans

canada goose jackets

moncler outlet

nba jerseys wholesale

michael kors outlet

ray ban outlet

pandora outlet

ugg boots on sale

ugg outlet

christian louboutin outlet

polo ralph lauren

mulberry bags

ed hardy jeans

michael kors outlet

cheap jordan shoes

polo ralph lauren

oakley sunglasses

fitflops sale

nike outlet

polo outlet

pandora charms

pandora jewelry

ed hardy clothing

coach factory outlet

true religion

michael kors outlet

louboutin shoes

pandora jewelry

adidas yeezy shoes

cheap nhl jerseys

mbt shoes

mulberry outlet

michael kors outlet online

gucci outlet online

pandora outlet

coach outlet

ugg outlet

fitflops sale

kate spade outlet online

yeezy boost

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet online

pandora charms

michael kors outlet online

coach outlet online

true religion

prada outlet store

mulberry outlet

michael kors outlet online

ralph lauren uk

coach outlet store online

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys wholesale

lebron shoes

cheap oakley sunglasses

pandora jewelry outlet

ralph lauren uk

pandora outlet

coach factory outlet

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

pandora jewelry

pandora jewelry outlet

kate spade outlet online

pandora charms

michael kors outlet

pandora charms

pandora jewelry outlet

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

pandora charms outlet

michael kors outlet store

coach outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

pandora outlet

uggs outlet

pandora outlet

rolex replica watches for sale

lacoste outlet

ray ban sunglasses

nike shoes on sale

mlb jerseys

nfl jerseys

coach outlet

kate spade outlet

oakley sunglasses wholesale

polo outlet

gucci outlet

nike outlet store

canada goose outlet

 

leilei3915 [69.167.44.xxx] เมื่อ 16/05/2018 09:30
19
อ้างอิง

chenminghui
 

coach factory outlet

coach outlet

nfl jerseys

ralph lauren polo shirts

canada goose outlet

longchamp handbags

pandora outlet

adidas yeezy shoes

nike outlet store

canada goose jackets

canada goose outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

kate spade bags

michael kors outlet

kate spade handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

true religion

ralph lauren outlet

christian louboutin

adidas yeezy shoes

coach factory outlet online

adidas yeezy shoes

adidas outlet

vibram fivefingers

pandora jewelry

pandora jewelry

fitflops shoes

ray ban sunglasses wholesale

pandora jewelry

moncler coats

canada goose

true religion

christian louboutin shoes

ed hardy clothing

pandora charms

yeezy boost

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

mulberry outlet

moncler outlet online

coach outlet

ugg boots clearance

ralph lauren

canada goose

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

pandora jewelry

pandora charms

coach outlet canada

prada outlet online

canada goose outlet

coach outlet

michael kors outlet clearance

pandora charms

michael kors outlet

pandora outlet

coach outlet

nike outlet

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet

adidas outlet

cheap jordans

lebron shoes

ferragamo outlet

michael kors outlet

kate spade outlet store

michael kors handbags

polo ralph lauren shirts

canada goose outlet store

nfl jerseys

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren outlet

mont blanc

michael kors outlet

canada goose outlet online

mcm bags

pandora charms

nike factory store

hermes birkin

pandora charms outlet

nike shoes

coach factory outlet

nike outlet

kate spade sale

ray-ban sunglasses

cheap snapbacks

nike air max

coach outlet

ray ban wayfarer

uggs outlet

nike shoes for men

mbt shoes

coach outlet online

pandora

mlb jerseys

pandora

polo ralph lauren

chenminghui20180518
 
chenminghui [69.167.28.xxx] เมื่อ 18/05/2018 09:17
20
อ้างอิง

dongdong8
 

bottega

belstaff outlet

kd 10 elite

pandora charms

antonio brown jerseys

nike sb

polo ralph lauren

cheap nfl jerseys

ray ban sunglasses

timberland outlet

coach outlet

adidas wings

kate spade

coach outlet store online

basket store

adidas outlet

nike blazer

jbl speakers

tory burch outlet

balenciaga

nike air max 270

birkenstock outlet

oakley sunglasses

christian louboutin

michael kors handbags

chanel outlet

roshe run

jordan xx9

nike huarache

air foamposite

jordan 11

oakley sunglasses

curry 5

cheap jerseys

fitflops

chloe handbags

nike outlet

new balance shoes

marc jacobs

nike free run

armani handbags

adidas outlet

miu miu handbags

gucci outlet

mlb jerseys

nike flip-flops

polo shirts

cartier jewelry

nike roshe

nike dunks

shoe carnival

kobe 10

under armour outlet

herve leger dresses

adidas slides

polo outlet

coach outlet online

tory burch outlet

true religion jeans

tag heuer watches

wholesale snapback hats

nike air force 1

jordan 31

michael kors outlet

off-white

nike factory

converse

abercrombie and fitch

nike cortez

nike free

jordan shoes

converse shoes

manchester united jersey

jordan

nike air max 90

jordan 12

nba jerseys

oakley sunglasses

supreme clothing

stephen curry shoes

longchamp

juicy couture outlet

balenciaga sandals

bottega veneta sunglasses

burberry outlet

kobe 11

nike air max plus

nike revolution

cheap nhl jerseys

jordan 10

hermes outlet

nike air max

longchamp outlet

ray bans

nike air max

armani jeans

alexander mcqueen

celine

nike shoes

air jordan

20185.28wengdongdong
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nikelunarglide.us
dongdong8 [196.251.88.xxx] เมื่อ 28/05/2018 14:11
12345
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
สินค้าแนะนำ
กู้ที่ไหนไม่ได้ จำเป็นต้องใช้เงิน เดือดร้อน อยากมีเงินทุนสำรอง อยากมีเงินก้อน รับขายฝาก-จำนองบ้านที่ดิน  อสังหาฯกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการขายบ้าน ขายที่ดิน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ ยินดีบริการ ขายไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย บริการอนมิเตอร์น้ำ โอนมิเตอร์ไฟ ขอน้ำ-ไฟใหม่