รับฝากขาย เช่า ซื้อ บ้านที่ดินอสังหาฯทุกชนิดในกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมบริการสินเชื่อและโฆษณาฟรี ขายไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2016
อัพเดท17/03/2019
ผู้เข้าชม341740
แสดงหน้า472444
จำนวนสินค้า83
อสังหาฯขาย/โอนแล้ว
บทความ
สาระเรื่องสินเชื่อ
จัดเตรียมเอกสารอย่างไร เพื่อยื่นกู้
วิธีผ่อนบ้านให้หมดไว
เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตที่ได้ประโยชน์
รีไฟแนนซ์ ย้ายธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ย
เทคนิคเลือกธนาคารไหน ก่อนยื่นกู้
ปล่อยกู้'บ้านประชารัฐ'อืดธอส.ชี้ติดเครดิตบูโรเพียบ
เมินเสนอดอกเบี้ยบ้าน 0% งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ปีนี้
บำรุงดูแลรักษาบ้าน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิธีดูแลรักษาบ้านให้แข็งแรงทนทาน และน่าอยู่ ปลอดภัย
การดูแลรักษาบ้าน
สาระเรื่องซื้อขายบ้าน
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะบังคับใช้ 2560
บ้านหลังแรก...ไม่จำเป็นต้องบ้านใหม่เสมอไป...บ้านมือสอง..งบน้อย...แต่ทำเลในเมืองย่อมดีกว่า
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
ข่าวแวดวงอสังหาฯ
เตรียมตัวไว้ อาจจะจัดเก็บเลย 1 ม.ค.2560
1 กุมภาพันธ์นี้ ภาษีมรดก เริ่มดีเดย์
รอบรู้เรื่องที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
6 ขั้นตอนเก็งกำไรอสังหาฯ หนทางรวยไวแบบไม่เสี่ยง
ภาระจำยอมในที่ดิน
ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันยังไงล่ะ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขายฝาก
ข้อควรระวังเรื่องการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เทคนิคและวิธีฉลาดเลือกซื้อบ้านมือสอง
ข่าวแวดวงอสังหาฯ
เริ่ม 1 ก.พ.นี้! กระทรวงการคลัง เตรียมจัดเก็บภาษีมรดก สำหรับผู้ที่รับมรดกมากกว่า 100 ล้านบาท นับจากวันที่รับมรดก 150 วัน สามารถผ่อนชำระได้ ภายในไม่เกิน 5 ปี ...
 
วันที่ 13 ม.ค.59 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง กฎหมายลำดับรองออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีรับมรดก พ.ศ.2558 และพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ว่า ที่ประชุมครม. วันที่ 12 ม.ค. ได้รับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยหลังจากนี้ จะอยู่ในกระบวนการในการตรวจร่างกฤษฎีกา และคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 59 โดยระบุว่า ผู้รับมรดก ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ / หลักทรัพย์ / เงินฝาก / ยานพาหนะ รวมถึงตราสารทางการเงิน ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี โดยนับจากวันที่รับมรดก 150 วัน
 
สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการแจ้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกนั้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ให้แจ้งการจดทะเบียนนั้นต่อกรมสรรพากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีที่ต้องเสียภาษีนั้น ให้นับจากวันที่รับมรดก 150 วัน ซึ่งสามารถเลือกการผ่อนชำระภาษีได้ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงรายการภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี พร้อมกำหนดวิธีการผ่อนชำระ โดยการกำหนดจำนวนปี จำนวนงวด และจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด
 
'ผู้ขอผ่อนชำระต้องจัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าภาษีที่ต้องชำระ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันยื่นคำร้อง และกรณีที่ผ่อนชำระภาษีภายใน 2 ปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม กรณีผ่อนชำระภาษีเกินกว่า 2 ปีต้องเสียเงินเพิ่ม 0.5% ต่อเดือน โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่การขอผ่อนชำระมีผลบังคับ หากผู้ผ่อนชำระภาษีนำเงินมาชำระภาษีครบถ้วนภายใน 2 ปี ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและให้นำเงินเพิ่มและให้นำเงินเพิ่มที่ ชำระแล้วมาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระ ขณะเดียวกันกรณีผิดนัดไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่ง จะหมดสิทธิการผ่อนชำระภาษีและต้องชำระภาษีที่ค้างอยู่พร้อมกับเงินเพิ่ม'
 
ส่วนกรณียกเลิกการยกเว้นเงินได้บางประเภท ประกอบด้วย เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ได้แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น และให้ยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
 
สำหรับบุคคลที่ได้รับยกเว้นมรดก ได้แก่ บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่า มีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้น เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท องค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ วัดวาอาราม สภากาชาดไทย มูลนิธิหรือสมาคมตามประกาศกระทรวงการคลัง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 
ขณะที่ มูลนิธิ หรือสมาคมที่ได้รับมรดก จะต้องนำส่งเอกสาร ได้แก่ สำเนาพินัยกรรม เอกสารเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินเป็นมรดกตามพินัยกรรม หนังสือแจ้งผลการประกาศให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศล งบดุล บัญชี รายได้รายจ่าย ต่อกรมสรรพากร เพื่อทำการตรวจสอบและติดตามการรับมรดกต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ว่าดำเนินการตามที่เจ้ามรดกแจ้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่.
ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์

 
1 กุมภาพันธ์นี้ ภาษีมรดก เริ่มดีเดย์
อ่าน 0 ครั้ง
ด้านความคืบหน้า การบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ หรือครบก...
 
 
เตรียมตัวไว้ อาจจะจัดเก็บเลย 1 ม.ค.2560
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงคลังเตรียมเสนอภาษีที่ดินใหม่เข้า ครม. บ้านไม่เกิน 2 ล้าน จ่ายปีละ 600 ที่รกร้างโดนหนัก หวัง...
 
สินค้าแนะนำ
กู้ที่ไหนไม่ได้ จำเป็นต้องใช้เงิน เดือดร้อน อยากมีเงินทุนสำรอง อยากมีเงินก้อน รับขายฝาก-จำนองบ้านที่ดิน  อสังหาฯกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการขายบ้าน ขายที่ดิน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ ยินดีบริการ ขายไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย บริการอนมิเตอร์น้ำ โอนมิเตอร์ไฟ ขอน้ำ-ไฟใหม่